بهترین‌های دیدارهای معوقه لیگ برتر بسکتبال

به گزارش عرصه، دو دیدار معوقه بسکتبال از هفته نخست لیگ برتر برگزار شد که در پایان این دو مسابقه دانشگاه‌آزاد برابر نیروی زمینی به برتری رسید و شیمیدر هم شهرداری گرگان را مغلوب کرد. طبق آمار این دو مسابقه، امیر صدیقی بهترین بازیکن رقابت‌های معوقه بود.

آمار بهترین‌های این دو دیدار به شرح زیر است:

امتیاز: امیر صدیقی از شیمیدر تهران با ۲۷ امتیاز

تاثیرگذاری: امیر صدیقی از شیمیدر با تاثیرگذاری ۲۴

ریباند: فیلیپ تونسینیک از شهرداری گرگان با ۱۱ اقدام

دبل دبل: فیلیپ تونسینیک از شهرداری گرگان با ۱۱ ریباند و ۱۵ امتیاز

در این دو دیدار برگزار شده نیز می‌توان به عملکرد ایمان زندی از شیمیدر با ۱۷ امتیاز و تاثیرگذاری ۱۸، جوزف جونز از دانشگاه‌آزاد با ۱۷ امتیاز، ۸ ریباند و تاثیرگذاری ۲۳، پرینس از دانشگاه آزاد با ۲۲ امتیاز و تاثیرگذاری ۱۹، ارسلان کاظمی از نیروی زمینی با ۱۶ امتیاز، ۹ ریباند و تاثیرگذاری ۱۸ و وحید دلیرزهان از نیروی زمینی با ۱۰ امتیاز و تاثیرگذاری ۱۸ اشاره کرد.دیدگاهها بسته شده است.