کنترل کامل ارتش سوریه بر «خان الشیح»


نیروهای ارتش سوریه شهر خان الشیح را کاملا تحت کنترل خود درآوردند.

به گزارش عرصه به نقل از العالم، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری به پیروزی هایی دست یافتند.

هم اکنون شهر خان الشیح و ۱۳ منطقه نزدیک به آن کاملا تحت کنترل ارتش سوریه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، عناصر مسلح دیروز از این مناطق خارج شدند.دیدگاهها بسته شده است.