استقرار دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی در تمام بیمارستان‌های همدان

محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با عرصه، گفت: حوزه پسماند در استان همدان پس از سال ها بی توجهی، از سال گذشته با فعال شدن کارگروه مدیریت پسماند استان به طور جد مورد توجه و در نخستین گام تدوین برنامه برای پسماند استان در دستور کار قرار گرفته است. در حقیقت در حوزه های پنجگانه پسماند امروز در استان همدان برنامه داریم و تکلیف روشن است که در سال های آینده باید به چه سمتی حرکت کنیم.

وی افزود: قطعا در مرحله دوم باید برای اجرایی کردن این برنامه ها گام های موثری برداریم. امروز با تلاش و مشارکت جدی دانشگاه علوم پزشکی همدان در تمامی بیمارستان ها دستگاه بی خطرساز پسماند بیمارستانی مستقر شده است و پس از بی خطرسازی، این نوع پسماند در محل مدیریت پسماند به صورت مجزا و در شرایط استاندارد دفن می شوند.

وی ادامه داد: انجام همه این اقدامات به نظر من تنها حدود ۴۰ درصد توفیق ما را به همراه داشته است و در این حوزه کار برای انجام زیاد باقی مانده است چرا که در حال حاضر برای راهبری و کنترل دستگاه های بی خطر ساز و تفکیک پسماند در بیمارستان ها مشکلات اساسی داریم. امروز زیرساخت های لازم ایجاد شده و دستورالعمل های لازم توسط دانشگاه علوم پزشکی تدوین و ابلاغ شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت پسماند کشاورزی نیز گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان اساسا بخشی به نام مدیریت پسماند کشاورزی نداشته است اما امروز زیرساخت لازم انجام شده است تا در بخش های تولید و نگهداری بتوانیم اولا میزان پسماند را کاهش دهیم و در مرحله بعد نیز این پسماند را به روشی استاندارد مدیریت کنیم.

وی افزود: بی تردید باید در مرحله تولید کشت گونه هایی را در دستور کار قرار دهیم که پسماند کمتری تولید می کنند و در مرحله نگهداری نیز شیوه های استاندارد و نوین می تواند در کاهش تولید پسماند کشاورزی نقش بسزایی داشته باشد.

محمدی با اشاره به تقسیم استان به دو قطب شمال و جنوب برای مدیریت بهتر پسماندهای خانگی افزود: برای هر یک از قطب های استان یک مرکز مدیریت پسماند در ملایر و همدان در نظر گرفته شده است که تمام شهرهای ۲۹ گانه پسماند خانگی را به این دو مرکز منتقل می کنند که با این کار نظارت، مدیریت و کنترل به طور متمرکز و جدی انجام می شود.

وی تاکید کرد: با ایجاد این دو مرکز و مدیریت متمرکز پسماند در استان همدان همه شهرداری های واقع در حوزه این دو مرکز یعنی شمال و جنوب استان اعتبارات مربوط به مدیریت پسماند خود را به این دو مرکز منتقل کرده اند.

مکان یابی برای ساخت مرکز مدیریت پسماندهای ویژه انجام شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه پسماندهای ویژه به پسماندهایی که قابلیت بازیافت ندارند و حالت خورندگی و سمی دارند اطلاق می شود، افزود: متاسفانه در استان همدان زیرساختی برای مدیریت پسماندهای ویژه وجود ندارد و ناگزیر این نوع پسماند به خارج از استان منتقل می شد؛ اما در حال حاضر مطالعات مکان یابی مرکز مدیریت این نوع پسماند به اتمام رسیده است و به دنبال جذب سرمایه گذار برای آغاز احداث مرکز هستیم.دیدگاهها بسته شده است.