تحقق کمک شهرداری به بهزیستی تنها با پیش‌بینی در بودجه ۹۶

ناصر امانی در گفت‌وگو با عرصه، گفت: شهرداری تهران در حوزه آسیب های اجتماعی هزینه های زیادی کرده است. این هزینه ها هم در بودجه سال ۱۳۹۵ و هم در اعتبارات سال آینده در نظر گرفته خواهد شد.

وی در مورد مشکل بودجه سازمان بهزیستی و تلاش فرماندار برای رایزنی با شهرداری جبران کسری بودجه این سازمان افزود: تاکنون فرماندار تهران مذاکراتی درخصوص تأمین ۲۰ درصد از شکاف ۸۰ درصدی بودجه بهزیستی تهران با شهرداری تهران انجام نداده است و البته اگر چنین تصمیمی مورد موافقت قرار گیرد لازم است در اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۶ پیش بینی شود.

به گزارش عرصه، پیش از این عیسی فرهادی فرماندار تهران، با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی شهر تهران و ظرفیت محدود بهزیستی در این شهرستان، از تلاش برای بهره بیشتر بهزیستی از اعتبارات اجتماعی شهرداری تهران در بودجه سال ۹۶ خبر داد.

وی ادامه داد: ظرفیت بهزیستی تهران بسیار ضعیف است، این درحالی است که آسیب های اجتماعی این شهرستان سرریز آسیبهای اجتماعی کل کشور است. در تهران موضوع متکدیان، معتادان، کودکان کار و مهاجرین مورد توجه جدی قرار گرفته است اما این معضلات سرریز سایر شهرستانها به تهران است.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌طلبد همه دستگاه‌ها به بهزیستی کمک کنند؛ فرمانداری تهران نیز پیگیر است که از اعتبارات اجتماعی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶، بهزیستی بتواند بهره بیشتری ببرد؛ البته در حال حاضر نیز شهرداری تهران به بهزیستی خدماتی مانند وسایل نقلیه و در اختیار گذاشتن مددسراها و همراه سراها را ارائه می‌کند.دیدگاهها بسته شده است.