تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها» در سازمان ملل


قطعنامه ایران با عنوان « مقابله با ریزگردها» پس از دو ماه و نیم مذاکره با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

به گزارش عرصه، قطعنامه جمهوری اسلامی ایران با عنوان « مقابله با ریزگردها» پس از دو ماه و نیم مذاکره از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک روز گذشته ۱۱ آذرماه سال جاری با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

این قطعنامه مساله ریزگردها را به عنوان یک معضل جدی مورد تاکید قرار داده و تصریح نموده است که در سال های اخیر مساله ریزگردها آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی بر ساکنان کشورهای متاثر از آن وارد نموده است. در همین راستا این قطعنامه بر ضرورت اقدامات فوری برای مواجهه با این معضل تاکید و اشعار می دارد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ اولین نشست عالی رتبه خود را به منظور بررسی ابعاد مختلف معضلات ریزگردها در کشورهای متاثر از آن و همچنین با هدف بررسی راههای لازم برای انجام هماهنگی های سیاسی جهانی برگزار خواهد نمود.

قطعنامه مقابله با ریزگردها ضمن تاکید بر نقش نظام توسعه سازمان ملل متحد در پیشبرد همکاری های بین المللی برای مقابله با ریزگردها، از کلیه آژانش های ذیربط سازمان ملل متحد دعوت می نماید تا در برنامه های عملیاتی و اقدامات آتی خود به مساله ارتقای افزایش توانمندی کشورها بویژه از طریق همکاری های فنی، سیستم های هشداردهنده سریع، تبادل تجربه و اطلاعات پرداخته و با اقدامات خود عوامل اصلی ریزگردها را رفع و کنترل نمایند.

 براساس مفاد این قطعنامه یک اجلاس بین المللی برای مقابله با ریزگردها با همکاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۶ در کشورمان برگزار خواهد شد.

ضمن تاکید بر افزایش همکاری ها در سطح جهانی، قطعنامه ریزگردها در بخش های دیگر خود سازمان های منطقه ای و زیر منطقه ای را تشویق به افزایش همکاری برای مقابله با ریزگردها بویژه از طریق ارتقای همکاری های منطقه ای و تبادل تجربه و دانش فنی می نماید و از کلیه کشورها، سیستم سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای و زیرمنطقه ای دعوت می نماید تا مفاد این قطعنامه را اجرا نمایند.

شایان ذکر است قطعنامه ریزگردهای جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ارائه و تصویب خواهد شد و از این پس قطعنامه سالانه مجمع عمومی خواهد بود.دیدگاهها بسته شده است.