دستور پادشاه عربستان برای برکناری وزیر کار و تغییر در هیات علما


پادشاه عربستان دستور برکناری وزیر کار و توسعه اجتماعی و ایجاد برخی تغییرات در هیات عالی علمای این کشور را صادر کرد.

به گزارش عرصه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، بر  اساس دستورات پادشاهی جدید، ساختار هیات عالی علمای سعودی با حضور شخصیت های برجسته و فرهیخته اصلاح خواهد شد.

اعضای این هیات همچنین در زمینه صدور فتوا نیز نقش ایفا خواهند کرد.

علاوه بر این، در دستورات پادشاه عربستان سعودی همچنین به برکناری دکتر «مفرج بن سعد حقبانی» وزیر کار و توسعه اجتماعی این کشور از سمتش نیز اشاره شده است.دیدگاهها بسته شده است.