اجازه مجلس به بهره‌برداری مشترک ایران و آذربایجان از نیروگاه‌ ارس


نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه همکاری ایران و آذربایجان برای بهره‌برداری از منابع انرژی نیروگاه‌های برق‌آبی مستمر بر روی رودخانه ارس را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت و بهره‌برداری از منابع آبی و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی خدا آفرین و قیز قلعه سی بر روی رودخانه ارس را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، این موافقتنامه همکاری مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ماده واحده، در اجرای ماده ۱۵ این موافقتنامه رعایت اصل ۷۷ و در اجرای ماده ۱۶ آن رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

این موافقتنامه با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.دیدگاهها بسته شده است.