ایران به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا پیوست


جمهوری اسلامی ایران با رای نمایندگان مجلس به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جلسه بررسی لایحه اصلاحیه پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری با تصویب ماده واحده این لایحه مقرر کردند که اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (موضوع پیوست قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات یاد شده) مصوب ۲۲/۷/۷۳ موضوع قطعنامه شماره یک فراهمایی (کنوانسیون) دولت های متعاهد کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۲۱ آذر ۱۳۸۱ و آیین نامه بین المللی امنیت کشتی ها و تسهیلات بندری (آی اس پی اس) موضوع قطع نامه شماره ۲ فراهمایی یاد شده تصویب شود. بر اساس این مصوبه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریاها می پیوندد.

به گزارش مهر، این مصوبه با ۱۵۶ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید.دیدگاهها بسته شده است.