حضور پلیس در فضای مجازی باید هدفمند، منظم و علمی باشد


دبیر اجرای همایش و رئیس دانشکده علوم وفنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی گفت: حضور پلیس در فضای مجازی باید هدفمند و منظم باشد تا بتواند از تهدیدها و آسیب ها فرصت بسازد .

به گزارش عرصه، سردار خلیل هلالی محمدی در حاشیه همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی اظهار داشت: شبکه های اجتماعی با رویکرد جدید، توسعه پیدا کرده و نیروی انتظامی وظیفه دارد با شناخت این فضا از افزایش آسیب ها جلوگیری و در جهت افزایش امنیت جامعه بهره ببرد .

وی با بیان اینکه فضای مجازی تأثیرات بسیار فراوانی در همه عرصه ها می گذارد ، ادامه داد: حضور پلیس در فضای مجازی باید هدفمند و منظم باشد و به صورت علمی در این فضا قرار بگیرد تا بتواند بسیاری از تهدیدها و آسیب ها را به فرصت تبدیل کند.

رئیس دانشکده علوم وفنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین ادامه داد: پلیس باید برای برقراری نظم و امنیت و همچنین چالش های موجود در این فضا ورود کند و به صورت علمی در این فضا حضور داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این گونه همایش ها نقطه عطفی در راستای بهره برداری و جلوگیری از آسیب های فضای مجازی باشد.

دبیراجرایی همایش با بیان اینکه در این فضا تلاش ها کم رنگ به نظر می رسد، ادامه داد: فضای مجازی خواسته یا ناخواسته افکار عمومی را متأثر می  کند و ممکن است این فضا بر جنبه امنیت عمومی نیز تأثیرگذار باشد.

سردار هلالی با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته تا کنون ۲۲۰ مقاله در مورد آسیب های فضای مجازی به این دبیرخانه ارسال شده است ، گفت: انتظار ما بیش از این تعداد بود که از این تعداد ۱۷۰ مورد توسط سه داور مورد تأیید قرار گرفته وبا موضوع مرتبط بوده است.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: تحولات روزافزون جهان، اطلاعات و گسترش فزاینده، فناوری های نوین در عرصه ارتباطات به ویژه در فضای مجازی تأثیرات عمیقی در ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی به وجود آورده است که در این میان شبکه های اجتماعی مجازی به اشکال برخط یا از طریق تلفن همراه در سال های اخیر نقش برجسته ای یافته است و فرصت ها و تهدیدهایی را در عرصه های نظم و امنیت مطرح کرده است که بررسی آنها در جامعه امروز به ویژه برای پلیس ضرورت اساسی دارد.دیدگاهها بسته شده است.