فضای مجازی ارزش گذاری واقعی را از بین می برد


عضو شورای عالی فضای مجازی در همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی گفت: فضای مجازی ارزش گذاری واقعی را از بین می برد و باعث می شود انسان ارزش های خود را فراموش کند.

به گزارش عرصه، رضا تقی پور  در همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی و امنیت عمومی که در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد، گفت: فضای مجازی ارزش گذاری واقعی را از بین می برد و باعث می شود انسان ارزش های خود را فراموش کرده و به داشته های دیگران فکر کند.

وی افزود: کسانی که اساسا این فضاها را تولید و به دنیا عرضه کرده اند خودشان به تهدیدات این فضا واقفند و بسیار هوشمندانه این فضا را مدیریت و از آن بهره برداری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می کنند اما متأسفانه در کشور ما افراد بی محابا وارد این فضا می شوند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: فضای مجازی مفهوم قدرت را عوض کرده است و بازیگران زیادی وارد این عرصه شده و این فضا باعث می شود تا نیاز کمتری به ساختن پادگان و سرباز برای جنگ سخت باشد و به جای تاختن گروه های تهدید کننده و آسیب زا،  جنگ نرم جای آن را گرفته است که می تواند بسیاری از نیات تخریبی دشمن را پیاده کند.

تقی پور با اشاره به اقرار مقامات آمریکایی که همه جانبه درگیر جنگ نرم هستیم، گفت: متأسفانه امروز استفاده نادرست از این فضا در خانواده ها محبت و صمیمیت را در بین اعضای آن از بین می برد و به طور کلی انزوای اجتماعی به وجود می آورد.

وی ادامه داد: متأسفانه ما در فضای مجازی به عنوان یک مصرف کننده ظاهر شدیم و سهم تولیدات محتوایی ما در این فضا این امر را نشان می دهد.

تقی پور با اشاره به اینکه جنگ نرم تأثیری مخرب تر از جنگ سخت دارد، گفت: به دشمنان ما ثابت شد که هر بار به صورت جنگ سخت با ما وارد صحنه می شوند وحدت مردم ما بیشتر شده  از این رو به سمت جنگ نرم روی آورده اند.

وی در پایان بیان داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ما باید امروز افسران سایبری داشته باشیم تا بتوانیم خود را از آسیب های این فضا، دور و از فرصت ها استفاده کنیم.دیدگاهها بسته شده است.