مجموعه سه‌جلدی «اکو» منتشر شد

 به گزارش عرصه، مجموعه سه‌جلدی«اکو» نوشته پم مونیوس با ترجمه فروغ منصور قناعی در نشر پرتقال منتشر شده است.

 مجموعه داستان‌های «اکو» درباره اتفاقات و ماجراهایی است که برای سه نوجوان به طور جداگانه رخ می‌دهد. نقطه مشترک زندگی این سه نوجوان یک سازدهنی با صدایی جادویی است که در هر جلد یکی از آن‌ها صاحبش می‌شود. اگر چه این سه نوجوان در شرایط متفاوتی زندگی می‌کنند اما بالاخره این ساز کوچک سرنوشت آن‌ها را به هم گره می‌زند.

«داستان فردریش»، «داستان مایک» و «داستان آیوی» کتاب‌های این مجموعه‌اند.

مخاطب اصلی این مجموعه نوجوانان یا گروه سنی «د» هستند.دیدگاهها بسته شده است.