پارلمان انگلیس به زمانبندی پیشنهادی برای «برگزیت» رأی مثبت داد


نخست وزیر انگلیس در نهایت توانست حمایت پارلمان این کشور را برای شروع فرآیند رسمی خروج از اتحادیه اروپا تا پایان ماه مارس سال آینده بدست آورد.

به گزارش عرصه به نقل از وبگاه خبری بلومبرگ،‌ «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در نهایت توانست حمایت اعضای پارلمان این کشور را برای آغاز فرآیند رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا پایان ماه مارس سال آینده میلادی بدست آورد.

نخست وزیر انگلیس به منظور جلب حمایت قانونگذاران قول داد که به پارلمان این کشور فرصت دهد تا طرح پیشنهادی وی برای خروج از اتحادیه اروپا را به دقت بررسی نماید.

گفتنی است مجلس عوام انگلیس پس از شش ساعت بحث و گفتگو با ۴۴۸ رأی موافق (در برابر ۷۵ رأی مخالف) با طرحی موافقت کرد که قانونگذاران را به حمایت از زمانبندی پیشنهادی از سوی نخست وزیر جهت خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا متعهد می نماید.

«دیوید دیویس» وزیر امور برگزیت خطاب به اعضای پارلمان انگلیس گفت که مذاکرات مرتبط با خروج این کشور از اتحادیه اروپا در زمره «یکی از مهمترین و پیچیده ترین مذاکرات در عصر نوین» قرار دارد و هشدار داد که انگلیس ممکن است در بروکسل به آنچه که خواهان آنست، دست پیدا نکند. وی در همین ارتباط افزود: «این یک مذاکره است نه یک بیانیه سیاسی،‌ از این رو ممکن است به آنچه که دقیقاً خواهان آن هستیم،‌ دست نیابیم».

گفتنی است که ترزا می از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص راهبرد مذاکراتی خود امتناع می کند و معتقد است که ارائه این جزئیات پیش از آغاز فرآیند مذاکرات در سال آینده، بروکسل را در موقعیت برتر قرار خواهد داد.دیدگاهها بسته شده است.