پرداخت ۸۲۴ میلیارد ریال تسهیلات خرد کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان آذربايجان شرقي

شعب بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي  ۸۲۴ ميليارد ريال تسهيلات خرد كشاورزي پرداخت کردند.

به گزارش عرصه، به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي درهشت ماهه سال جاري بالغ بر۸۲۴ميليارد ریال تسهیلات خرد براي فعاليت هاي جاري كشاورزان پرداخت شد.

براساس اين گزارش ،این میزان تسهيلات به ۴۵۰۰ نفر از متقاضیان پرداخت شد.دیدگاهها بسته شده است.