آغاز تحقیقات فیفا درباره وزیر ورزش روسیه

به گزارش عرصه و به نقل از greatist، نام وایتالیا موتکو وزیر ورزش سابق روسیه چندین بار در گزارش مک لارن آمده است. گزارش مک لارن برای بررسی دوپینگ سیستماتیک و گسترده در روسیه نوشته شده است. کمیته انضباطی فیفا بررسی‌های خود را درباره ویتالی موتکو آغاز کرده است.

در صورتی که اطلاعات منتشر شده در گزارش مک لارن اثبات شود، احتمال دارد موتکو از تماس فعالیت‌های مربوط به فوتبال محروم شود.

رسانه‌ها اعلام کردند از آن جایی که این پرونده حساس است، فیفا هیچ اطلاعاتی درباره شروع کردن این پرونده ارائه نشده است. با این حال یک منبع آگاه اعلام کرده فیفا در حال بررسی دقیق گزارش مک لارن است تا نقش موتکو مشخص شود و در صورت نیاز او محروم شود.دیدگاهها بسته شده است.