رابطه کاهش جمعیت مهره‌داران با صنعتی شدن

به گزارش عرصه، با توجه به این واقعیت که در عصر ما هم تنوع‌زیستی و هم فراوانی بیولوژیکی زمین رو به کاهش است، این مطالعه کاهش تعداد مهره‌داران را با صنعتی شدن مرتبط می‌داند.

اگرچه کارخانه‌ها به خودی خود بسیاری از این جانداران را به طور مستقیم نابود نمی‌کنند اما صنعتی شدن به شدت با تشدید رشد جمعیت انسان‌ها و پیشرفت بشریت مرتبط است که هر دوی این عوامل، فشار بیشتری را بر منابع طبیعی سیاره زمین وارد می‌کنند.

به گزارش یونایتدپرس، “یون شین فو” از اساتید علوم سلامت دانشگاه تگزاس در هوستون دراین‌باره گفت: صنعتی شدن طبیعی‌ترین توجیه برای کاهش سریع جمعیت این جانداران است و مسلما این روند می‌تواند تا حدودی محصول دست انسان باشد.

جزئیات این مطالعه در مجله “PNAS ”  منتشر شده است.دیدگاهها بسته شده است.