بزرگان و معتمدان زخم کهنه را در بستر روستای پتک بهبود ببخشند


اهواز ـ مشاور فرمانده انتظامی خوزستان گفت: بزرگان قبایل و معتمدان همه باید برای حل مسئله و درگیری های پتک نقش آفرینی کرده و این زخم کهنه را در بستر روستای پتک بهبود ببخشند.

سرهنگ سید رحمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود تلاش های بسیار خوبی که از سوی مراکز امنیتی مثل نیروی انتظامی و سایر دستگاه های انتظامی ـ امنیتی و دستگاه های قضایی شکل گرفته برای پیشگیری از گسترش این درگیری که قریب به دو سال است ادامه دارد، یک حلقه پنهان وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه چنین تلاش هایی نیازمند حرکت دیگری نیز هست، افزود: کار دیگری باید انجام شود تا بتواند پیوند گسترده تلاش های پیشگیرانه را تکمیل کند و آن هم مشارکت عمومی سایر کسانی که یا نافذ هستند و یا امکانات اجتماعی را در اختیار دارند، است.

مشاور فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: کسانی مثل بزرگان قبایل، متنفذان، ریش سفیدان و معتمدان همه باید برای حل مسئله و درگیری های پتک نقش آفرینی کرده و این زخم کهنه را در بستر روستای پتک بهبود ببخشند.

سرهنگ موسوی بیان کرد: این درگیری منجر به فوت تعدادی می شود و این واقعیتی است که در دراز مدت یک پسربچه ۱۳، ۱۴ یا ۱۶ ساله ای که در این درگیری ها صرفا شاهد کشته شدن اقوام نزدیک خودش بوده اگر جنبه های ارشادی و رهنمودی برایش وجود نداشته باشد وی هم در افکار انتقامجویی سیر و جبران آن خسارت های دیده شده جانی ـ مالی را خواستار می شود.

وی عنوان کرد: از قدیم هم مرسوم بوده که بزرگان قبایل و طوایف نقش آفرینی کرده و با نصایح اثرگذار و با تحکم خود حضور و ارشادهای لازم را داشته اند.

مشاور فرمانده انتظامی خوزستان تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید حضور پیدا کنند و اعضای شورای شهر باغملک و شهرهای همجوار نیز با اتحاد خود ضمن استفاده از وجود مشاوران و اساتید دانشگاهی این مسئله را به اتمام برسانند.

سرهنگ موسوی با تأکید بر لزوم ورود برای ایجاد صلح و سازش بین طوایف گفت: هرچقدر که دستگاه انتظامی ـ قضایی از آنها گرفته و مجازات کند اگر نشست های اثرگذار و مؤثر ارشادی و نصایح وجود نداشته و اقناع سازی نشوند طبیعتا درگیری ها ادامه و باری بر دوش دستگاه انتظامی ـ قضایی می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر دستگاه انتظامی ـ قضایی تنها هستند و به تنهایی این بار سنگین را به دوش می کشند ولی قطعا اگر سایر دستگاه های فرهنگی و بزرگان پا پیش گذاشته و دست آنها را بگیرند، پیشگیری خوبی را شاهد خواهیم بود و در آینده با این درگیری ها مواجه نمی شویم.دیدگاهها بسته شده است.