زمانی برای کتک خوردن مردها!

به گزارش عرصه؛ در این مراسم که در روستای «برسنا»(Barsana) در «ماتورا»(Mathuraa) هند برگزار می‌شود زنان با چوب‌دستی مردانی را که سعی دارند به روی آنها رنگ بپاشند می‌زنند.


منیع:توریسم آنلاین

 دیدگاهها بسته شده است.