نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه‌ای روبه رو است

به گزارش عرصه، سعید نمکی در دومین همایش پزشکان خانواده مازندران در ساری اظهار کرد: اجرای سریع و بدون بسترسازی طرح پزشک خانواده در کشور در دولت گذشته موجب شد تا چالش‌هایی برای این طرح اتفاق بیافتد.در دولت تدبیر و امید این طرح به صورت آزمایشی در دو استان در حال اجرا است تا بتوان با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن را برای کشور اجرایی کرد. تغییر ساختار و احساس مسئولیت تمام بخش‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، هزینه های حوزه سلامت را کاهش می دهد. براساس تغییر ساختار نظام سلامت در کشور تمام بخش‌ها و سازمان‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و طرح پزشک خانواده در سطح کشور به مرحله‌ای رسیده که برگشت به نقطه اول امکانپذیر نیست. امروز در جامعه سالمندان افسرده ای حضور دارند که دوران جوانی خود را به زودی پشت سرگذاشتند.

وی با اشاره به اینکه آلودگی‌های زیست محیطی که متاثر از کم آبی است از دیگر چالش‌های جدی و تهدیدی برای نظام سلامت محسوب می شود، تصریح کرد: نظام سلامت با چالش بزرگ هزینه ای روبه رو است.به علت نبود ردیف مشخص برای پزشک خانواده شرایط دشوار است و با درآمد حاصل از  نفت ۲۵ دلاری، بودجه قابل توجهی به بخش سلامت اختصاص داده شد که امیدواریم در سال ۹۶ با نظارت مستمر، بودجه پزشک خانواده هزینه شود.بدون تردید مشکل از پزشک خانواده نیست و باید با تداوم این طرح نظام سلامت را تقویت کرد و انتظار می‌رود در بخش نظام سلامت که با واژه پزشکی خانواده جامعه محور در حال فعالیت است، بیمار محور فکر نکنیم، نگاهی  سلامت محور، جامعه محور و خدمت محور در حوزه سلامت وجود داشته باشد.

معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: اجرای خوب طرح پزشک خانواده در ۲ استان فارس و مازندران و برنامه ریزی مناسبی برای اجرای این طرح بر تداوم طرح پزشک خانواده دارد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان گفت: اجرایی شدن نظام ارجاع مهم‌ترین راهکار برای ادامه طرح پزشک خانواده است.

به گزارش عرصه مازندران، ایرج حریرچی

قاایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان نیز در این همایش گفت: اجرایی شدن نظام ارجاع مهم‌ترین راهکار برای ادامه طرح پزشک خانواده است. طرح پزشک خانواده به صورت یک برنامه بلندمدت حوزه سلامت در کشور ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه پزشکان برای تداوم اجرای طرح پزشک خانواده در کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هزینه‌ها را کاهش دهند؛ تصریح کرد: نظام ارجاع مهم‌ترین راهکار ادامه طرح پزشک خانواده است. دولت با وجود محدودیت‌های مالی و اقتصادی از برنامه‌های حوزه سلامت حمایت کرده و هم اکنون برای پیشبرد اهداف این حوزه نیاز به برنامه راهبردی وجود دارد.  افزایش میزان دستمزد پزشکان در کشور ناشی از کمبود پزشک است و زمانی که در یک مکان، کمبود وجود داشته باشد، قیمت ها نیز افزایش می‌یابد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان خاطرنشان کرد: پزشکان باید از درمان انفعالی خارج شده و با مشارکت جویی این برنامه را پیش ببرند و هر پزشکی مطابق با عملکردش دریافتی داشته باشد.  پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده غربالگری درمان  را انجام می دهند از این رو تثبیت پزشک خانواده ضرورت می یابد. خرید راهبردی بهترین نسخه برای جلوگیری از پرداخت‌های کلان در حوزه سلامت است و این الگو در کشورهای توسعه یافته، سیستم‌هایی در حوزه سلامت اقدام به خرید خدمت می‌کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان  افزود: وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم و مسئولان فعلی آن بسیار راسخ و ثابت قدم هستند تا طرح پزشک خانواده مبتنی بر نظام ارجاع در اجرا تداوم یابد.دیدگاهها بسته شده است.