انتشار اولین اطلاعات از منظومه تراپیست توسط کپلر

به گزارش عرصه به نقل از دیلی‌میل، این داده‌ها از ۷۴ روز مشاهداتی که در نزدیکی این منظومه انجام شده به دست آمده است.

این داده‌ها که نخستین تصویر به دست آمده از این منظومه است نشان دهنده نوسان‌هایی است که در روشنایی وجود داشته و به دلیل عبور سیارات از مقابل ستاره است.

تراپیست-۱ (TRAPPIST-1) یک ستاره کوتوله فراسرد است که در فاصله ۳۹ سال نوری از زمین قرار دارد. جرم این ستاره کوچک ۸ درصد جرم خورشید بوده و در مقیاس ستاره‌ای اندکی پرجرم تر از مشتری به شمار می‌رود. این ستاره در راستای صورت فلکی دلو قرار دارد و بسیار کم‌سو است.

تیمی از اخترشناسان در انستیتو اخترفیزیک و ژئوفیزیک دانشگاه لی‌یژ بلژیک با استفاده از تلسکوپ تراپیست در رصدخانه لاسیا واقع در بیابان آتاکامای شیلی به رصد این ستاره و سیارات واقع در مدار آن پرداختند. آنها با استفاده از روش‌های یافتن سیاره‌های فراخورشیدی سه سیاره در اندازه زمین را کشف کردند که به دور این ستاره گردش می‌کنند.

در ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ اخترشناسان خبر کشف چهار سیاره دیگر در مدار تراپیست-۱ را اعلام کردند. بدین ترتیب تعداد سیاره‌ها در مدار این ستاره به هفت سیاره رسید. اکنون وجود ۷ سیاره را در اطراف آن ستاره تراپیست-۱ تأیید شده که سه سیاره در کمربند حیات آن قرار دارند. البته این احتمال وجود دارد که هر هفت سیاره در کمربند حیات ستاره واقع شده باشند.دیدگاهها بسته شده است.