تعدد صندوق‌های بیمه باعث افزایش هزینه‌های جاری و سردرگمی مردم می‌شود

به گزارش عرصه، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه چهاردهمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: بیمه سلامت هنوز شش ماه در پرداخت مطالباتی که دانشگاه های علوم پزشکی دارند، تاخیر دارد و امیدواریم که سازمان برنامه و بودجه، تمام منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی های این سازمان تا پایان سال جاری را پیش بینی کند تا مشکلات آن به سال جدید منتقل نشود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ضروری است تا در سال جدید، وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و جامعه پزشکی برای مدیریت هزینه ها، هماهنگ شوند و اگرچه روز اول در این مورد صحبت می شد اما کمتر به آن عمل شد. بنابراین باید منابع، یکپارچه و مدیریت، واحد شود و محوریت آن با وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایران باشد تا بتوان منابع و مصارف را با همدیگر تنظیم کرد.

هاشمی ضمن تاکید بر نقش مهم و ویژه سازمان برنامه و بودجه، یادآور شد: اگر سازمان برنامه و بودجه اعتباری که تعهد کرده را به موقع پرداخت کند و کسری بودجه بیمه سلامت ایران را بتواند جبران کند، طبیعی است که در سال آینده با تغییر روش(تبدیل روش باز به بسته) و گذاشتن سقف برای هزینه‌کرد در بخش سرپایی و بستری و بخش‌ها و بیمارستان‌ها، می‌توان به ادامه قدرتمند طرح تحول سلامت امیدوار بود.

اقدامات و مصوبات دیگری برای یکپارچه شدن بیمه، نیاز است

وزیر بهداشت گفت: خوشحالم که با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، شاهد همراهی مجلس بودیم اما اقدامات و مصوبات دیگری برای یکپارچه شدن بیمه، نیاز است و مردم ایران باید یک بیمه پایه داشته باشند و در مدت بسیار کوتاهی می توان این تصمیم را عملیاتی کرد به شرط اینکه عوامل اثرگذار، اجازه بدهند که این اقدام، به صورت علمی و منطقی پیش برود.

تعدد صندوق‌های بیمه باعث افزایش هزینه‌های جاری و سردرگمی مردم می‌شود

هاشمی تصریح کرد: تعدد صندوق‌های بیمه باعث افزایش هزینه‌های جاری و سردرگمی مردم می‌شود زیرا بسته‌های حمایتی آنها با همدیگر متفاوت و منابع‌شان نیز پراکنده است، بنابراین اگر منابع در یک محل وجود داشته باشد و بسته خدمت حمایتی واحد و همچنین بیمه واحد نیز تعریف شود، قدرت خرید و ریسک پذیری آن بیمه افزایش پیدا می‌کند و مردم هم احساس تبعیض نمی‌کنند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در صورتی که بیمه و بسته خدمات واحد در کشور وجود نداشته باشد، نمی توان به داشتن نظام سلامت کارآمد امید داشت و منتقدین هم از همین فضا برای ایجاد حاشیه استفاده می کنند در حالیکه مجلس باید تصمیم بگیرد که منابع و مدیریت بیمه ها یکپارچه شود، در این زمینه متاسفانه شاهد سستی و تعلل هستیم؛ چراکه به طبعات احتمالی این تصمیم بیشتر فکر می کنند در صورتی که باید علت چالش ها و اشکالات را برطرف کرد و توجه به معلول، دردی را دوا نمی کند.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود ادعای برخی افراد مبنی بر اینکه منابع طرح تحول سلامت به جیب پزشکان رفته است را نا صحیح و بی اساس دانست و گفت: در دوران گذشته پزشکان از مردم، بهای خدمات را دریافت می کردند و به دلیل بی‌توجهی دولت‌ها و مجالس گذشته برای تامین منابع مالی مورد نیاز بیمه‌ها در ۲۰ سال گذشته، شاهد پدیده دریافت‌های غیرقانونی بودیم که تبدیل به رویه‌ای ناپسند در سراسر کشور شده بود، اما ما بعد از ۲۷ سال، کتاب ارزش نسبی خدمات را با محوریت بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان، بازنگری کردیم.

یکی از نتایج بازنگری در کتاب ارزش نسبی خدمات، ریشه کن شدن دریافت‌های غیرقانونی بود

بنابر اعلام وب‌دا، وزیر بهداشت یکی از نتایج بازنگری در کتاب ارزش نسبی خدمات را ریشه کن شدن دریافت های غیرقانونی عنوان کرد و افزود: ای کاش منابع بیمه‌ها به موقع تامین می‌شد تا پرداخت‌های آنها به روز باشد و تضمینی برای عدم بازگشت پدیده دریافت‌های غیرقانونی وجود داشته باشد یا در حال حاضر که در زمان تعیین تعرفه‌های پزشکی برای سال ۹۶ هستیم، اگر منابع مالی کافی در اختیار نداریم، نمی توانیم بر نرخ تورم سال آینده چشم بپوشیم و بخش خصوصی و دولتی را موظف کنیم که خدمات خود را با تعرفه سال ۹۵ ارائه دهند، زیرا در این صورت کیفیت خدمات کاهش می یابد یا راه‌های غیرقانونی و ناسالم افزایش می یابد.

هاشمی با بیان اینکه مردم در دوران گذشته ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان را به صورت زیرمیزی پرداخت می کردند، یادآور شد: حدود دو هزار میلیارد تومان در قالب افزایش تعرفه های پزشکی هزینه شد تا مردم ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب خود پرداخت نکنند که بیمه های سلامت و تامین اجتماعی آن را پذیرفتند و این مصوبه در شورای عالی بیمه و هیات وزیران تصویب شد در حالیکه مردم برای انجام یک سزارین مجبور به پرداخت چندین میلیون تومان بودند در حالیکه در حال حاضر این خدمات با بهای بسیار اندک به مردم ارائه می شود و شاهد کاهش پرداخت از جیب مردم هستیم.دیدگاهها بسته شده است.