خانه تکانی در تنها اثر جهانی‌شده پایتخت

به گزارش عرصه، دفتر پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی هفته گذشته در بخشنامه‌ای به پایگاه‌های میراث ملی و جهانی کشور اعلام کرد: به دنبال اهمیت جذب مشارکت‌های مردمی در امور مربوط به پایگاه‌ها و فرهنگ‌سازی‌های لازم در ترغیب جامعه محلی، انجمن‌های مردم‌نهاد، سمن‌ها و بخش‌خصوصی در تعاملات مربوط به حفاظت و نگهداری خوداگاه آثار ارزشمند جهانی و ملی، بیست اسفند ماه روز «پاکسازی محوطه پایگاه‌های میراث جهانی و میراث فرهنگی» معرفی شد.

بر این اساس اعلام شد، هماهنگی‌های لازم درباره‌ی این مراسم، پیش از نوروز و با حضور جامعه محلی، سمن‌ها و بخش خصوصی در این روز به طور همزمان در همه‌ی پایگاه‌های کشور، به منظور ثبت آن در تقویم پایگاه‌ها به عنوان یک سنت سالیانه صورت گرفت.

پاکسازی کاخ جهانی گلستان توسط شهرداری و با حضور گردشگران برگزار شد.دیدگاهها بسته شده است.