دیدارفرماندهان ناوگروه صلح ارتش بافرمانده ناوگان دریایی خزر روسیه


فرماندهان ناوگروه صلح و دوستی ارتش ایران با فرمانده ناوگان دریایی خزر روسیه دیدار کردند.

به گزارش خبرگزای مهر، فرماندهان ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با فرمانده ناوگان دریایی خزر فدراسیون روسیه در باشگاه افسران ناوشکن دماوند، دیدار کردند.

گفتنی است؛ ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن «دماوند» و ناوچه موشک انداز «درفش» صبح امروز در بندر «ماخاچ قلعه» روسیه با استقبال گرم و پرشور مقامات لشکری و کشوری از جمله فرمانده ناوتیپ خزر ناخدا «سرگی الکساندرویچ» پهلو گرفت. دیدگاهها بسته شده است.