ساخت دستگاهی به جای سرنگ برای واکسیناسیون

به گزارش عرصه به نقل از گیزمگ، این دستگاه کوچک که MucoJet نام دارد، در داخل دهان(گونه) قرار گرفته و مواد واکسن را بدون نیاز به سوزن منتشر می‌کند.

MucoJet یک سیلندر ۱۵ میلی‌متری با یک لامپ ۷ میلی‌متری در انتهای آن بوده و نحوه استفاده از آن کمی مانند شکاندن یک “نوار شب رنگ” (glowstick) است.

برای استفاده از این دستگاه کوچک کافی است تا بیمار به آرامی یک غشاء نازک که دو محفظه آب و سوخت شیمیایی خشک متشکل از اسید سیتریک و جوش شیرین را از یکدیگر جدا می‌کند فشار داده و سبب ترک خوردن آن شود.

هنگامی که این دو با یکدیگر مخلوط شدند، از ترکیب آنها فشاری ایجاد خواهد شد که به پیستون در سیلندر فشار آورده که این فشار به یک مخزن کوچک از واکسن در انتهای دیگر کپسول منتقل شده و از طریق یک نازل کوچک منتشر می‌شود.

محققان برای اولین بار سیستم جدید خود را با استفاده از بافت گونه خوک‌ها در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار دادند.

در این آزمایش پروتئینی به نام اووالبومین برای ارائه تجویز شد و این پژوهش نشان داد که سه ساعت پس از واکسیناسیون، هشت برابر بیشتر از زمانی که محققان از قطره چکان استفاده می‌کردند، اووالبومین جذب شده بود.

مطالعات همچنین نشان داد که افزایش فشار این دستگاه به افزایش بهره وری تحویل دارو کمک خواهد کرد.

محققان این پژوهش همچنین این فناوری را بر روی خرگوش زنده آزمایش کرده و در گام بعدی قصد دارند تا آن را بر روی حیوانات بزرگتر آزمایش کنند.

آنها تخمین زدند که با وجود توسعه این فناوری جدید، ۵ تا ۱۰ سال دیگر نیز باید از سوزن برای تزریق واکسن استفاده کرد.

محققان نتایج پژوهش خود را درمجله Science Translational Medicine منتشر کردند.دیدگاهها بسته شده است.