سخنگوی کاخ سفید: دولت آمریکا طرح شکست داعش را تدوین کرده است


سخنگوی کاخ سفید گفت: رئیس جمهور ترامپ، طرحی را برای شکست دادن داعش دریافت کرده است.

به گزارش عرصه به نقل از رویترز، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید روز جمعه با ارسال چندین پیام توئیتری به اظهارنظر در خصوص نرخ اشتغالزایی ماه فوریه پرداخت؛ امری که ممکن است ناقض قانون فدرال «ممنوعیت اظهارنظر مقامات پیرامون داده های اقتصادی» باشد.

با این حال، اسپایسر در کنفرانس خبری روز جمعه در دفاع از این پیامهای توئیتری خود پیرامون نرخ اشتغالزایی آمریکا گفت که «این پیامها تنها بیان کننده اطلاعات عمومی بود و حاوی هیچگونه تحلیلی نبود» وی در ادامه افزود: «ما از اینکه می بینیم تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی به کار بازگشته اند، هیجانزده هستیم. من عذرخواهی می کنم اگر کمی هیجانزده بودیم».

گفتنی است که حدود ۲۴ دقیقه پس از انتشار داده های مربوط به اشتغالزایی، اسپایسر در یک پیام توئیتری نوشت: «خبرهای بسیار خوب برای کارگران آمریکایی: اقتصاد [آمریکا] ۲۳۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرد و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد کاهش یافت».

سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در خصوص گزارش روند مثبت اشتغالزایی در آمریکا گفت که شخص رئیس جمهور به وی گفته بود که «این گزارشها در گذشته غلط و ساختگی بوده اند،‌ اما اکنون بسیار واقعی است».

طبق گزارش «دایره آمار کار آمریکا» در روز جمعه، اقتصاد این کشور در ماه فوریه حدود ۲۳۵ هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی ایجاده کرده و نرخ بیکاری به ۴.۷ درصد کاهش یافته است. در همین راستا، دونالد ترامپ در هفته جاری در یک پیام توئیتری رشد مشاغل را موفقیت دولت خود خواند.

افزون بر این، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز جمعه مدعی شد که مراسم ادای سوگند رئیس جمهور کنونی آمریکا شاهد «بزرگترین جمعیتی بود که تاکنون برای مشاهده یک مراسم تحلیف گرد آمده بودند».

وی همچنین تأکید کرد که ممنوعیت مهاجرتی ترامپ علیه کشورهای مسلمان به رغم آنکه از سوی شخص رئیس جمهور آمریکا «ممنوعیت» خوانده می شود، «یک ممنوعیت نیست».

اسپایسر گفت: رئیس جمهور ترامپ، طرحی را برای شکست دادن داعش دریافت کرده است. این طرح را وزیر دفاع و گروه مشاوران رئیس جمهور در حوزه امنیت ملی تدوین کرده اند.دیدگاهها بسته شده است.