ناتو به دنبال جنگ سرد جدید با روسیه نیست


دبیر کل ناتو با اشاره به اینکه ناتو به دنبال جنگ سرد جدید با روسیه نیست گفت: نیروهای واکنش ناتو سه برابر شده است.

به گزارش عرصه، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در نشست خبری در بروکسل گفت: ناتو گشت زنی های خود را در دریای بالتیک و تمرینهای نظامی خود را در خشکی افزایش داده است.

وی افزود: در ماه آینده، گروهی رزمی از قوای چند کشور به رهبری انگلستان وارد استونی می شود.

دبیر کل ناتو در ادامه یادآور شد: ناتو سال گذشته از روسیه دعوت کرد که ناظر برگزاری ده رزمایش ناتو باشد و بدون شک از اینکه از ناتو برای نظارت بر رزمایش «زاپاد» Zapad دعوت شود بسیار استقبال می کنیم.

دبیرکل ناتو افزود: تعداد نیروهای واکنش ناتو سه برابر شده است تا بتواند در صورت نیاز، نیروهایمان را تقویت کنیم.

وی تأکید کرد: بخشی از این کار نیز ایجاد نیروی پیشرو است که بتواند مولفه هایی را هدایت کند که بتواند در مدت چند روز جابجا شود تا بتوانیم در صورت نیاز، کشورهای حوزه بالتیک و لهستان و بخشهایی از ائتلاف ناتو را تقویت کنیم.

وی افزود: درعین حال، ما هشت مقر فرماندهی جدید در سه کشور حوزه بالتیک و چند ائتلاف دیگر در بخشهای شمالی ناتو ایجاد کرده‌ایم.

وی گفت: ناتو خواهان جنگ سرد جدید نیست و به دنبال تقابل با روسیه نیست. ناتو خواهان رقابت تسلیحاتی جدید نیست.دیدگاهها بسته شده است.