هابل یک "ابرغول سرخ" را شکار کرد!

به گزارش عرصه به نقل از ساینس دیلی، این خوشه ستاره‌ای که Westerlund 1 نام دارد، تنها ۱۵ هزار سال نوری از همسایگی کهکشان راه شیری فاصله دارد و میزبان یکی از بزرگترین ستاره‌هایی است که تاکنون یافت شده است.

ستاره‌ها با توجه به نوع طیف، دمای سطح و درخشندگی طبقه بندی شده و ستاره شناسان در طبقه بندی خوشه‌های ستاره ای کشف کردند که Westerlund 1 میزبان یک ستاره بسیار بزرگ است.

این ستاره غول پیکر که در اصل Westerlund 1-26 نام دارد، یک “ابرغول سرخ” با شعاع بیش از ۱۵۰۰ برابر خورشید است.

به گفته ستاره شناسان اگر Westerlund 1-26  در جایی که اکنون خورشید قرار دارد واقع شده بود، فراتر از مدار مشتری گسترش می‌یافت.

بسیاری از ستاره‌های Westerlund 1 ، دارای سن و ترکیبات مشابه بوده و این خوشه از نظر نجومی نسبتا جوان است.

سن این خوشه ستاره‌ای در حدود سه میلیون سال بوده و در مقایسه با خورشید که ۴٫۶ میلیارد سال قدمت دارد، بسیار جوان محسوب می‌شود.دیدگاهها بسته شده است.