۹۰ درصد مواد محترقه چهارشنبه سوری وارداتی است


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با روش غلطی که برای جلوگیری از برگزاری چهارشنبه سوری بی خطر بکار گرفته ایم نمی توان شاهد کاهش آسیب های ناشی از حوادث این مراسم بود.

به گزارش عرصه به نقل از خانه ملت، احمد بیگدلی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی برای برگزاری چهارشنبه سوری بی خطر، افزود: علاوه بر فرهنگسازی باید اقدامات ضربتی برای برگزاری این روز به کار گرفته شود و تنها نباید به حرف ها و نصیحت های تکراری بسنده کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی سال های اخیر چهارشنبه سوری از حالت سنتی خود خارج و به مراسمی خطرناک تبدیل شده است، واقعیت آن است که نمی توان تنها با آگاه سازی این رسوم غلط را حذف کرد بلکه باید جایگزینی برای آن معرفی شود مردم به جهت نبود جایگزینی برای برپایی این روز، اقدام به برگزاری چهارشنبه سوری و آتش بازی خطرناک می کنند.

بیگدلی تصریح کرد: بدون شک همه از خطرات آتش بازی ها در روز چهارشنبه آخر سال آگاه هستند اما هیچ گاه تلاشی برای بازگشت به رسوم و آیین قدیمی خود نداشتیم و به نظر می رسد باید یک واکاوی صورت گیرد که چرا رسم قدیمی چهارشنبه سوری در جامعه تبدیل به آتش بازی و به خطر افتادن جان مردم شده است.

وی با انتقاد از اینکه برگزاری مراسم چهارشنبه آخرسال تنها جیب عده ای واسطه گر و سودجو را پُر می کند، تصریح کرد: افرادی هستند که در سایه نبود نظارت ها، تنها به منفعت و درآمد خود می اندیشند و آزادانه اقدام به فروش موادمحترقه می کنند.

بیگدلی تاکید کرد: اگر به راستی برای برگزاری چهارشنبه های آخر سال عزم راسخی وجود دارد باید ورود موادمحترقه به کشور را ممنوع کنیم چراکه بیش از ۹۰ درصد این مواد از کشورهای دیگر وارد می شود، این درحالی است که هنوز نتوانستیم حتی برای یک سال از ورود مواد محترقه به کشور جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با روش غلطی که برای جلوگیری از برگزاری چهارشنبه سوری بی خطر بکار گرفته ایم نمی توان شاهد کاهش آسیب های ناشی از آن بود بلکه باید این موضوع به صورت اصولی حل و فصل شود.دیدگاهها بسته شده است.