احتمال آغاز فرایند «برگزیت» از روز سه شنبه


به نوشته یک روزنامه انگلیسی، نخست وزیر این کشور می تواند از روز سه شنبه هفته جاری اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در اصل به معنای آغاز فرایند برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) است را آغاز کند.

به گزارش عرصه به نقل از دیلی تلگراف، بعد از آنکه رهبران اروپایی اعلام کردند خود را برای اعلام خبر آغاز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آماده کرده اند، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس، می تواند اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون را از روز سه شنبه هفته جاری آغاز کند.

در همین رابطه قرار است که روز دوشنبه هم مجلس عوام و هم مجلس اعیان انگلیس نشستی را در این رابطه برگزار کند و به گفته تعدادی از وزیران کابینه می، وی می تواند در جلسه روز دوشنبه هم نمایندگان مجلس عوام و هم نمایندگان مجلس اعیان را راضی به آغاز این کار بکند.

بر اساس حکم دادگاه عالی انگلیس، ترزا می باید قبل از آغاز اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون موافقت مجلس عوام را در این رابطه دریافت کند.

در نشست روز دوشنبه اگر نمایندگان مجلس عوام، اصلاحات مد نظر مجلس اعیان در لایحه برگزیت، چه در رابطه با تضمین حقوق اتباع اروپایی ساکن انگلیس و نیز ضرورت تصویب توافق نهایی دولت انگلیس با اتحادیه اروپا از سوی پارلمان، را نپذیرد و مجلس اعیان نیز این نظر مجلس عوام را مورد قبول قرار دهد، ترزا می قادر خواهد بود تا روز سه شنبه و یا چهارشنبه ماده ۵۰ پیمان لیسبون را فعال کند.

نمایندگان مجلس اعیان انگلیس هفته گذشته با لایحه برگزیت که به دولت ترزا می اجازه فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و شروع روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را می دهد، موافقت کردند.دیدگاهها بسته شده است.