انتقال اعتبارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات


با تصمیم هیئت‌وزیران اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات انتقال می یابد.

به گزارش عرصه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصمیم هیئت‌وزیران، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات انتقال می‌یابد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

الف- اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به دلیل خاتمه فعالیت به شرح بندهایی از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱- ۱۱۳۶۰۰) کسر و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۱-۱۴۹۰۰۰) و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳- ۱۴۹۰۰۰) انتقال می‌یابند.

ب- دستگاه اجرایی طرح توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای به شماره طبقه‌بندی (۱۷۰۸۰۰۴۰۰۲) از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره طبقه‌بندی (۱- ۱۱۳۶۰۰) به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره طبقه‌بندی (۳-۱۴۹۰۰۰) تغییر می‌یابد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.دیدگاهها بسته شده است.