دادگاه بحرین حکم سلب تابعیت و تبعید ۱۰ شهروند شیعه را تایید کرد


دادگاهی در بحرین حکم سلب تابعیت و تبعید ۱۰ شهروند شیعه این کشور از جمله یک زن را تائید کرد.

به گزارش عرصه به نقل از اللولوه، دادگاهی در بحرین حکم سلب تابعیت و تبعید ۱۰ شهروند این کشور از جمله یک زن را تائید و به اتهام سرپیچی از قانون مهاجرت و اقامت هر یک از آنان را به پرداخت یکصد دینار جریمه محکوم کرد.

سلب تابعیت این افراد در تاریخ ۶ نوامبر سال ۲۰۱۲ از سوی وزارت کشور بحرین صادر شد.

یک دادگاه جزایی در اکتبر سال ۲۰۱۴ مریم السید ابراهیم، اسماعیل خلیل درویش، ابراهیم خلیل درویش، عدنان احمد علی حاجی، حبیب درویش موسی غلوم، السید عبدالنبی عبدالرضا الموسوی، سید عبدالامیر عبدالرضا الموسوی، ابراهیم غلوم حسین کریمی، السید محمد علی عبدالرضا و تیمور کریمی را به اخراج از کشور محکوم کرده بود.

وزارت کشور بحرین تابعیت ۳۱ نفر از جمله دو نماینده سابق و چند روحانی را در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ سلب کرد و در توجیه این اقدام گفت که آنها به امنیت عمومی لطمه زده اند.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است و بسیاری از فعالان سیاسی بحرینی پس از ناآرامی های این کشور در زندان به سر می برند.دیدگاهها بسته شده است.