پیر شد ولی از گویندگی سیر نشد!


محمدباقر رضایی، نویسنده برنامه های ادبی رادیو که با متن های طنز و آهنگینش یادی از مشاهیر و مفاخر صدا می کند، این بار به سراغ رضا خضرایی، گوینده پیشکسوت رادیو رفت.دیدگاهها بسته شده است.