رضا کایالپ در جام یاشاردوغو ضربه فنی شد


رضا کایالپ و متهان باشار، دو چهره شاخص و عنوان‌دار کشتی جهان از ترکیه، مقابل رقبای خود در جام یاشاردوغو، تن به شکست دادند.دیدگاهها بسته شده است.