امورتربیتی در پساکرونا


مدیرکل اسبق امور فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش به تبیین چالش‌ها و الزامات امور تربیتی در دوران پساکرونا پرداخت و گفت: امور تربیتی باید در راهبردهای آینده خود به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و نیز مهارت و محتوای مورد نیاز در بسترهای نوپدید توجه کند.دیدگاهها بسته شده است.