این خبر فقط روایت یک زورگیری نیست!


با شیوع کرونا در جهان دیدیم که چگونه روند همه چیز به هم خورد و زندگی از آن مدار همیشگی خود خارج شد و لازم بود تا زندگی جدیدی را برای بقا در پیش بگیریم. در این میان هنرمندان موسیقی نیز چون دیگر اقشار جامعه دچار آسیب‌هایی چون تعطیلی کلاس‌های تدریس و اجراهای زنده شدند که در واقع اصلی‌ترین راه معیشت این افراد به حساب می‌آید.دیدگاهها بسته شده است.