آخرین روند تسویه مطالبات دولت به تامین اجتماعی/ تمهید مقدمات واگذاری برخی سهام و شرکتها


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره روند تسویه مطالبات دولت به تامین اجتماعی گفت: موضوع سهام ها و شرکت هایی که در باب تادیه بدهی دولت باید به تامین اجتماعی واگذار شود در حال پیگیری است و مقدمات کار در سازمان خصوصی سازی فراهم شده است.دیدگاهها بسته شده است.