تاخیر ۵۰ساله در تأسیس بنیاد سعدی


رضا مراد صحرایی در هشتمین گردهمایی سالانه مؤسسه‌های فعال در زمینه آموزش زبان فارسی در جهان زبان فارسی را رکن مهم دیپلماسی عمومی عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهای مهم جهان، نهادی مانند بنیاد سعدی شکل گرفته بود و اگر واقع‌بین باشیم باید بگویم ۵۰ سال دیر بنیاد سعدی را برای گسترش دیپلماسی عمومی تأسیس کرده‌ایم.دیدگاهها بسته شده است.