بدترین عملکرد اقتصادی چین در دوسال گذشته ثبت شد


اقتصاد چین بدترین عملکرد سه ماهه خود را در بیش از دو سال گذشته به دلیل محدودیت‌های بهداشتی برای مهار ویروس کرونا ثبت کرد.دیدگاهها بسته شده است.