جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن اعلام شد


جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال برگزار شده بود، اعلام شد.دیدگاهها بسته شده است.