تحقق عدالت مالیاتی با اجرای «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم»


در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد به هیات دولت ارسال شده، تنها ملاک تشخیص میزان مالیات پرداختی نیست و هزینه‌های زندگی از میزان آن کسر شده است.دیدگاهها بسته شده است.