چه آیاتی از قرآن در روز غدیر و به مناسبت آن نازل شد؟

علاوه بر احادیث فراوانی که به مناسبت واقعه غدیر بیان شده، چند آیه از قرآن نیز در این روز و به همین مناسبت نازل شده است.


دیدگاهها بسته شده است.