اعمال مخصوص شب و روز عید سعید غدیر خم

شب هجدهم ذیحجه، شب عید غدیر ؛ شب با شرافتى است سیّد در اقبال دوازده رکعت نماز به یک سلام به کیفیتى مخصوص براى این شب با دعائى نقل کرده است و بقیه اعمال این شب و روز غدیر هم به شرح ذیل است.


دیدگاهها بسته شده است.