بازخوانی بخش‌های مهم خطبه غدیر

یک پژوهشگر حوزه دین و غدیرپژوه ضمن بازخوانی بخش‌های مهم خطبه غدیر، به تبیین فرازها و پیام‌های این خطبه پرداخت.


دیدگاهها بسته شده است.