اولین آسمانخراش تهران که با ۴۰ هزار تومان ساخته شد / خودنمایی هدیه ملکه بریتانیا در قلب پایتخت


همشهری آنلاین نوشت :شاید برایتان جالب باشد که بدانید نخستین آسمانخراش و ساختمان بلندمرتبه تهران صد سال پیش به سبک و سیاق ساختمان‌های مدرن اروپایی ساخته شده است.دیدگاهها بسته شده است.