استمرار اصلاح نظام بانکی و اثرات آن در کاهش شاخص‌های موثر در تورم


مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: سیاست‌های اصلاحی پولی – بانکی در ‎بانک مرکزی در حمایت از تولید و کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.دیدگاهها بسته شده است.