چرا عوارض دوز چهارم واکسن کرونا بیشتر از سایر دوزها است؟

بررسی‌ها نشان داده که واکسن‌های یادآور اگرچه از افراد در برابر ابتلا به بیماری کرونا و عوارض وخیم آن محافظت می‌کنند، بیش از واکسن اولیه عوارض جانبی دارند.


دیدگاهها بسته شده است.