بازرسی سرزده از ۸۰۰ شعبه نظام بانکی


مرکز بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در امتداد خدمت رسانی به مردم طی ۹ ماه گذشته، پاسخگوی بیش از ۳۰۰ هزار درخواست‌ و شکایات مردمی در قالب ملاقات چهره به چهره و یا غیرحضوری بوده است.دیدگاهها بسته شده است.