توسعه صادرات غیر نفتی با راه اندازی نماد روبل...

مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت: با عملیاتی شدن معاملات ارزی در نماد روبل، زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و خدمات فراهم شده و هزینه‌های بازرگانی ایران و روسیه تعدیل می‌شود....

بازار بی رمق تر از همیشه همچنان در جستجوی پول...

در بورس تهران امروز اگرچه نماگرهای بورسی شاهد تحرک معامله گران با انگیزه بیشتری نسبت به روزهای قبل بودند اما با تداوم ارزش پایین معاملات کم جان بازار، این وضعیت به فرصت فروش تبدیل شد....